همکاری با پایگاه علمی سیویلیکا برای نمایه‌سازی مقالات علمی
1396-07-10
همکاری با پایگاه علمی سیویلیکا برای نمایه‌سازی مقالات علمی

 

بر اساس تفاهم نامه ای که بین دبیرخانه کنفرانس کارآفرینی با رویکرد الزامات دانشگاه کارآفرینی و پایگاه علمی سیویلیکا منعقد شده است، مقالات پذیرفته شده در همایش (پوستری و شفاهی) که فرمت کامل مقالات را رعایت کرده باشند، در این پایگاه نمایه خواهند شد.