هزینه های شرکت در دومین کنفرانس کارآفرینی

۲۰ الی ۲۱ آذر ماه 97-  دانشگاه صنعتی شریف

 

  

برای دانلود فایل کلیک کنید