مخاطبین کنفرانس:

  • دانشجویان

  • اعضای هیات علمی

  • محققین

  • مسئولان نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با کارآفرینی و اشتغال و مدیران شرکت های نوپا

  • ‌فعالان حوزه کسب و کار و کارآفرینان