مخاطبین کنفرانس:

  • دانشجویان

  • اعضای هیات علمی

  • محققین

  • مسئولان نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با کارآفرینی و اشتغال و مدیران شرکت های نوپا

  • ‌فعالان حوزه کسب و کار و کارآفرینان

با توجه به تمرکز اصلی کنفرانس بر مسئله آموزش کارآفرینی در دانشگاه ­ها، برنامه ­ریزان دروس و رشته­ های دانشگاهی دروزارت خانه علوم،‌ تحقیقات و فناوری و دانشگاه­ ها از مخاطبین ویژه این کنفرانس می باشند.