برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 شبکه سازی؛ مهارت فرصت آفرین و قدرت بخش کارآفرینان
1396-09-21 15:00-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
دانشجویان / نویسنده مقاله 300,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
1 مهندس فرزین فردیس
2 تکنیک‌های خلاقیت
1396-09-22 09:00-12:00
40
دانشجویان / نویسنده مقاله 400,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
1 دکتر علیرضا فیض‌بخش
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.