برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 چگونگی ارائه به سرمایه گذار
1397-09-20 13:00-18:00
سالن جابربن حیان دانشکده شیمی 50
دانشجویان 500,000 ریال
نویسنده مقاله 0 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
دانشجویان و فارغ التحصیلان شریف 200,000 ریال
28 سرکار خانم مهندس خسروی
2 کارگاه خلق مدل کسب و کار
1397-09-21 08:30-13:00
سالن جابربن حیان دانشکده شیمی 50
دانشجویان 500,000 ریال
نویسنده مقاله 0 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
دانشجویان و فارغ التحصیلان شریف 200,000 ریال
42 جناب آقای دکتر سید علیرضا فیض بخش
3 کارگاه کوچینگ (Coaching)
1397-09-21 13:00-18:00
سالن جابر بن حیان دانشکده شیمی 50
دانشجویان 500,000 ریال
نویسنده مقاله 0 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
دانشجویان و فارغ التحصیلان شریف 200,000 ریال
28 جناب آقای دکتر بهزاد فیض بخش
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.