برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 شبکه سازی؛ مهارت فرصت آفرین و قدرت بخش کارآفرینان
1396-09-21 15:00-17:00
سالن کیمیا دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 80
دانشجویان / نویسنده مقاله 300,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دانشجویان و فارغ التحصیلان شریف 0 ریال
80 مهندس فرزین فردیس
2 تکنیک‌های خلاقیت
1396-09-22 09:00-12:00
سالن کیمیا دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 81
دانشجویان / نویسنده مقاله 400,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
دانشجویان و فارغ التحصیلان شریف 0 ریال
81 دکتر علیرضا فیض‌بخش
3 "فرآیند تجاری‌سازی"
1396-09-22 13:00-17:00
سالن کیمیا دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 80
دانشجویان / نویسنده مقاله 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
دانشجویان و فارغ التحصیلان شریف 0 ریال
80 دکتر مصطفی کریمیان اقبال
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.