محورهای چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف :

  • محور اصلی و تم کنفرانس:

 

همکاری شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌‌ها - بمنظور حل نوآورانه‌ی چالش‌های طرفین

Corporate / Start-up Collaboration

 

 

  • سایر محورها و محورهای فرعی:

 

۱.چرایی همکاری شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌‌ها
۲.سرمایه‌گذاری مشترک، مسائل مالی و انواع همکاری شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌‌ها
۳.منافع و محدودیت‌های همکاری شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌‌ها
۴.نگاه و نیازهای استارت‌آپ‌‌ها برای همکاری با شرکت‌های بزرگ
۵.نقش موسسات واسطه (مانند پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد) در همکاری شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌‌ها
۶.تفاوت سبک مدیریتی و اداره‌ی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و استارت‌آپ‌‌ها
۷.مطالعات موردی همکاری شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌‌ها
۸.نوآوری‌های سازمانی و تغییرات در چشم انداز (landscape) جدید
۹.نوآوری باز
۱۰.شناسایی و ارزیابی استعداد کارآفرینی و کارآفرینان 
۱۱.منتورشیپ/کوچینگ و آموزش در حوزه‌ی کارآفرینی
۱۲.الزامات و راهکارهای کارآفرینی سازمانی و اجتماعی
۱۳.کارآفرینی در چالش‌های اقتصادی و اجتماعی امروز کشور
۱۴.مدل‌های ارزشیابی استارت‌آپ‌‌ها و بازدهی سرمایه گذاری در کارآفرینی
۱۵.تاثیرات بلندمدت اجتماعی کسب‌وکارهای کارآفرینانه بر جامعه
۱۶.سایر موضوعات و چالش‌های جدید حوزه‌ی کارآفرینی