• بنر جدید چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی2
  • بنر جدید چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی isc

 

 

 

 

برای دانلود فایل ارائه مقاله به صورت شفاهی اینجا کلیک کنید. 

 

برای دانلود فایل ارائه مقاله به صورت پوستر اینجا کلیک کنید. 

 

لطفا فرمت ارائه مقاله خود را تا تاریخ 1399/10/30 ایمیل فرمایید. 

 

  

محورهای کنفرانس ملی کارآفرینی

 

 

 


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان

 

گالری تصاویر