شرایط ویژه برای شرکت کنندگان در کارگاه‌های آموزشی چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
1399-10-21

 

 

طبق تصمیم کمیته اجرایی کنفرانس شرایط ویژه‌ی زیر برای شرکت کنندگان درکارگاه‌های آموزشی در نظر گرفته شده است:

 

 

ثبت نام در تمام کارگاه‌ها: 975هزار تومان


ثبت نام بالای 9 نفر: با 10 درصد تخفیف


ثبت نام بیش از 10 نفر: با 20 درصد تخفیف