ویدئو افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
1400-10-21
ویدئو افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

 

برای تماشای ویدئو افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف اینجا کلیک کنید.