برگزاری ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی به صورت مجازی
01 اسفند 1401

طبق تصمیم کمیته برگزاری کنفرانس، ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 12 الی 13 اردیبهشت ماه 1402 به صورت مجازی برگزار می‌شود. 

این کنفرانس از پلتفرم آپارات در صفحه مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف به صورت آنلاین پخش خواهد شد.