شرایط حمایت از دومین کنفرانس کارآفرینی

20 الی 21 آذر ماه 97-  دانشگاه صنعتی شریف

 

برای دانلود فایل کلیک کنید