1)  وارد صفحه کاربران شده و بر روی دکمه عضویت کلیک کنید. 

 

 

 

 

 

2) پس از تکمیل اطلاعات فرم، رمز عبور نمایش داده شده و به شما ایمیل خواهد شد. 

 

 

 

 

3) پس از دریافت رمز عبور، در قسمت کاربران روی دکمه مشاهده اطلاعات شخصی کلیک کرده و در صورت لزوم تغییرات لازم را انجام دهید . 

 

 

 

 

 

 

 

4) سپس روی دکمه راهنمای نگارش و ارسال مقاله کلیک کنید.  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

5) راهنمای نگارش و ارسال مقاله را به طور کامل مطالعه کرده و نکات ذکر شده را انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) سپس روی دکمه ارسال و پی گیری مقاله کلیک کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) عنوان مقاله و موارد درخواست شده در فرم را تکمیل کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) پس از کلیک بر روی گزینه « بعدی » فرم اضافه کردن نویسندگان را تکمیل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) پس از انجام مرحله بالا موضوعات مرتبط با مقاله را در فرم وارد کنید.

 

 

 

  

 

 

 

10) حالا در صورت داشتن توضیحات تکمیلی آن را در فرم وارد نمایید. 

 

 

 

 

 

 

11) فایل مربوط به مقاله را ارسال کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

12) فرم مربوط به تکمیل ارسال مقاله را کامل کنید.

 

 

 

 

 

 

14) بعد از کامل شدن تمامی مراحل، کد و تاییدیه ارسال مقاله نمایش داده می‌شود.

 

 

 

 

 

تاییدیه ارسال مقاله به نشانی پست الکترونیکی شما ارسال می‌شود.

 

 

 

 

15) تماس با دبیرخانه کنفرانس جهت اخذ تاییدیه دریافت مقاله