هزینه‌های شرکت در چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی 

 

 

برای دریافت فایل pdf هزینه‌های شرکت در کنفرانس اینجا کلیک کنید.