میزگرد

توسعه فرهنگ کارآفرینی نوآورانه 

 

هماهنگ کننده میز گرد :

دکتر یحیی تابش - دانشگاه صنعتی شریف 

 

اعضای میز گرد: 

دکتر پیمان عربشاهی - دانشگاه واشنگتن،سیاتل 
دکتر امیر زرکش - شرکت پلی اپ
دکتر محمد اکبرپور -دانشگاه استنفورد 
کوسا نصیری شرق - دانشگاه استنفورد 

 

برای دریافت فایل توضیحات این نشست اینجا کلیک کنید . 

 

 

 

 

میزگرد

چالش توسعه نوآوری و فناوری در شرکت‌های بزرگ 

 

هماهنگ کننده میز گرد :

دکتر مهران صدیق - نائب رئیس شرکت انفازانرژی ، سانفرانسیسکو ، کالیفرنیا 

 

اعضای میز گرد: 

دکتر جعفر ادیبی - شرکت تاک‌دسک -  سانفرانسیسکو ، کالیفرنیا 
دکتر امیر زرکش - شرکت پلی آپ - ساراتوگا ، کالیفرنیا 
دکتر فرشاد زاهدی - شرکت اپل - کویرتینو ، کالیفرنیا 
دکتر طاها بهادری - شرکت آمازون ، سیاتل ، واشنگتن 

 

برای دریافت فایل توضیحات این نشست اینجا کلیک کنید .

 

 

میزگرد

 

پارک‎‌های علم و فناوری 

 

 

 

هماهنگ کننده میز گرد :

 

دکتر بهنام طالبی - دبیراجرایی کنفرانس 

 

 

 

اعضای میز گرد: 

 

دکتر زارعی - رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

دکتر صفاری نیا - رئیس پارک علم و فناوری پردیس 

مهندس مجید دهبیدی پور - رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 

دکتر رضا قنبری - رئیس پارک علم و فناوری خراسان