1. تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۷ تمدید شد.
2. نمایه سازی مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
بر اساس آیین نامه های ارتقا و ارزشیابی علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات آموزش عالی، امتیاز شرکت در همایش ها تنها به مقالاتی تعلق می گیرد که در پایگاه ISC نمایه شده باشند.
3. پیوستن جناب آقای دکتر رحیم سرهنگی به جمع کمیته علمی کنفرانس
جناب آقای دکتر رحیم سرهنگی، مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جمع کمیته علمی دومین کنفرانس ملی کارآفرینی پیوستند.
4. پیوستن اساتید سرشناس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به جمع کمیته علمی کنفرانس
دومین کنفرانس ملی کارآفرینی با همکاری اساتید سرشناس حوزه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می گردد.